Norges Bank setter opp renten

Norges Bank setter opp styringsrentene til bankene med 0,5 prosentpoeng, og advarer om at det kan komme ytterligere en renteheving i løpet av året.