Bli student utan artium

Brei røynsle frå arbeids— og organisasjonsliv kan vera like verdfullt som gammaldags artium. Universitetet i Bergen vil etter søknad ta opp studentar som har skaffa seg studiekompetanse gjennom realkompetanse, det vil sei røynsle frå ulik yrkeserfaring utan avsluttande eksamen frå vidaregåande skule.