81 millioner i forsikring til Nomadic Shipping

Nomadic Shipping får utbetalt 81 millioner kroner i forsikring etter «Green Ålesund»-forliset.