Utan Kårstø stoppar Tysvær

Utvidingar og overskridingar på Kårstø under bygging av mottaksanlegget for åsgardgass, gler rådmannen i Tysvær.