Norwatch har etiske betenkninger til Telenor-aksjen

NorWatch mener det er grunn til å være oppmerksom på deler av Telenors internasjonale engasjement, og vil av etiske grunner ikke anbefale aksjekjøp i selskapet.