Klart for Kværners «erotiske agurk»

Kværner får grønt lys for å bygge et omstridte høyhus i London, etter at en miljøverngruppe har droppet sin motstand mot «den erotiske agurken». Protesten mot byggeplanene ble formelt trukket tilbake fredag.