Glede over meritaoppkjøp

Kreditkassens ansatte i Stavanger gleder seg over at arbeidsplassen deres blir kjøpt av Meritanordbanken.