Stoltenberg vil kutte i uføre- og syketrygd

Regjeringen kommer til å stramme inn for uføre— og syketrygdede. Hver 10 arbeidsføre nordmann lever nå på trygd.