• Randi Mannsåker, til venstre og Carolyn White fra Næringsforeningen håper boken skal gi svar på de fleste spørsmål. Jarle Aasland

Stavanger-leksikon til innflyttere

"Come for the job–stay for the lifestyle" er motto for et helt nytt leksikon for innflyttere til regionen.