Bedre for Finansbanken

Finansbanken ASA oppnådde i fjor et resultat før skatt på 167,6 millioner kroner. Dette er 24,3 millioner kroner bedre enn året før.