• Universitetsdirektør John B. Møst har fulgt arbeidet til utvalget som har sett på finansieringen av høyere utdanning og er ikke overrasket over konklusjonen. Frode S. Lindboe

UiS: - Vi er fornøyd med endringene

Universitetet i Stavanger er fornøyd med endringene et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår.