Størst på gass i Europa

Med enorme nye gassmengder frå Åsgard— felta på Haltenbanken vil Kårstø etablera seg som Europas aller største gassanlegg.