Mindre satsing på rusvern

— Jeg er meget betenkt over at Regjeringen ikke har valgt å satse på rusvern når vi vet at rusmisbruken har eksplodert slik. Det er et stort samfunnsproblem. Likevel ser vi at Regjeringen har redusert budsjettet med nesten 12 prosent.