Sp splitta om Statoil-sal

Det kan bli strid om Statoil-privatisering på Sp-landsmøtet. OddRoger Enoksen avviser utspelet frå Meltveit Kleppa om å vurdera eidelprivatisering.