SFT reagerer på økte utslipp i Nordsjøen

På fem år har antallet uønskede olje— og gassutslipp blitt fordoblet i Nordsjøen. Statens Forurensningstilsyn (SFT) varsler reaksjoner.