Phillips øker på Ekofisk

Ekofiskfeltet kan komme til å produsere 450.000 fat olje i døgnet de kommende årene. Det er om lag en sjettedel av dagens samlede oljeutvinning i Norge.