Seks år for dansk Røkke-svindler

Den danske finansmannen Kurt Thorsen bleonsdag dømt til seks års fengsel. Thorsen ble blant annet dømt forå ha forfalsket garantier overfor Kjell Inge Røkkes selskap AkerRGI.