Smedvig samarbeider om ny brønntraktor

Smedvig Offshore og Aa Technology i Bergenhar inngått avtale om utvikling og markedsføring av en ny typebrønntraktor. De såkalte brønntraktorene er en fremdriftsmekanismesom kan trekke og skyve utstyr og instrumenter i olje oggassbrønner.