Prosafe og Global Marine vil fjerne plattformer

Boligplattformen «Polycrown» skal i framtiden også kunne ta oppdrag med å fjerne plattformer fra Nordsjøen.