Etterspurt sokkelbørs

Fargerike brosjyrer og hefter om fremmede oljefarvann går unna. Det er rift om tilhørerplassene. Sokkelbørsen gjør lykke på ONS.