- Misbruker fylkesdelplanen mot IKEA

— Fylkesmannen misbruker fylkesdelplanen i IKEA-saken, sier Kåre Hauge, som var med og laget planen for seks år siden.