Håp om nytt storfunn av gass

Shell har trolig gjort et større gassfunn i Norskehavet. Det kan være gladmeldingen olje-Norge har ventet på i årevis.