Gourmet-skinke fra Jæren

Varhaug-bonden Tore Auestad er svinaktig dyktig med gris. Nå skal han levere dyr til landets største nisjesatsing på gourmet-skinke.