Renten holdes uendret

Norges Bank setter ikke ned utlånsrenten, men holder døren åpen fornye kutt senere.