Prøver å stoppe suksesshonorar

2003 ble et knallår på Oslo Børs, og det tok fondsselskap som Delphi, Gambak og Skagen ekstra betalt for. Kredittilsynet misliker slike suksesshonorar.