Full krangel om korona­pass i Tromsø: – Makan til mage­plask!

Nå utsettes innføringen av coronapasset i Tromsø kommune. Under formannskapsmøte gikk diskusjonene hett for seg.

Publisert: Publisert:

Både kommunedirektør Stig Tore Johnsen og kommuneoverlegen har frarådet at ordningen innføres nå, har Nordlys meldt.

Dette er til tross for at ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) tidligere har bedt regjeringen om at Tromsø skal få være en pilotkommune for en ordning med krav om coronapass.

– Kommunedirektøren har vurdert innføring av lokalt coronasertifikat, men på grunn av smittevernfaglige og sterke personvernhensyn, kan dette ikke anbefales innført på nåværende tidspunkt, heter det i innstillingen.

Wilhelmsen sier til VG at han trodde de tekniske løsningene var på plass da det ble kjent at coronapasset kunne brukes i kommunene.

– Det er rart det går så langt tid når Europa har brukt det så lenge, sier han.

– Ivaretar ikke personvernet

FHI uttalte mandag at de så på løsninger for at enkelte kommuner kunne ta det i bruk i løpet av noen dager.

Men når de tekniske løsningene ikke er på plass er ikke dette aktuelt, ifølge Wilhelmsen.

– Hvis vi skulle innført det nå hadde vi måttet bruke den løsningen som er brukt på grenseovergangene. Den ivaretar ikke personvernet. I andre land har de innført det slik at hvis du scanner QR-koden får du grønt eller rødt, sier han.

ORDFØRER: Gunnar Wilhelmsen.

Men om de skulle valgt å innført coronapass nå ville det stått på skjermen hvorvidt du har vært smittet, testet eller er vaksinert.

– Da er det veldig uheldig for dem som viser det i døra på en konsert. Det er en personopplysning som ikke angår andre.

Reagerer

FRPs Bjørn-Gunnar Jørgensen reagerer kraftig på snuoperasjonen, og retter under møtet særlig kritikk mot ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP).

REAGERER: Bjørn-Gunnar Jørgensen (FRP)

– Ordføreren har gått ut i samtlige nyhetssendinger som kryper og går og uttalt at han vil at Tromsø skal være en pilotkommune for coronapass, og så er administrasjonens innstilling nå likevel negativ.

Jørgensen uttrykker også misnøye over at administrasjonens innstilling og saksdokumentene ikke ble tilgjengelige før inntil noen få timer før formannskapet ble samlet, og mener det ikke står i henhold til god saksbehandling.

– Det er ikke forsvarlig å drive på denne måten. Dette er et stressmoment ut av en annen verden, og er totalt uakseptabelt, sier Jørgensen.

– Makan til mageplask!

Venter på klarsignal fra nasjonalt hold

Jarle Heitmann (AP) mener imidlertid at Jørgensens høylytte uttalelse faller på hans egen urimelighet.

– Vi må forholde oss til de nasjonale myndighetene og de personvernutfordringene som vi skal løse. Både ordføreren og annen politisk ledelse har vært tydelig på at vi ikke kan innføre Coronasertifikat før disse utfordringene er løst, men vi har sagt at i det øyeblikket det gis klarsignal fra nasjonalt hold, så vi skal være klar i Tromsø.

Jarle Heitemann (AP).

Pål Julius Skogholdt (SV) reagerer også på at Jørgensen omtaler administrasjonen som «ordførerens administrasjon».

– Det er ikke slik at administrasjonen legger frem sakspapirer på vegne av ordføreren. Jeg er veldig glad for at vi har en administrasjon som legger frem de faglige vurderingene de mener er best, sier han.

Skogholt erkjenner imidlertid at det er viktig å bestrebe seg til å få klart sakspapirene i god tid i forkant av møtene.

– Så skulle vi selvsagt ønske at sakspapirene ble lagt frem tidligere, men jeg har forståelse for at det ikke var mulig denne gangen.

Til dette svarer Jørgensen følgende:

– Ingen av dere ville ha akseptert en saksbehandling av dette kaliberet dersom dere selv ikke satt i administrasjonen. Da ville det ha vært kritikk av en annen verden, og det vet dere godt.

Personvern viktig

Ordføreren selv svarer på kritikken under formannskapsmøte med at hans ønske om å innføre coronapass avhenger av to ting: Behovet og tilstrekkelig personvern.

– Hvis vi ikke trenger coronapasset, vil vi ikke ha det. Det andre som er viktig er at personvernet ivaretas.

Wilhelmsen legger til at dagens coronapass er utviklet til bruk ved grensen, og til å kontrolleres av politi og tollmyndigheter.

– Når vi skal overlate dette til reiselivet, næringslivet og kulturlivet må vi sørge for å ivareta personvernet tilstrekkelig, noe vi har vært tydelig på flere ganger. Den nye teknologien er ikke på plass enda fra nasjonalt hold, men vil være klar om kort tid, sier han under møtet.

– Hvor lang tid dette er snakk om, gjenstår å se.

Publisert: