Kritisk til energimelding: – En plan for klimakatastrofe

Regjeringen vil stressteste olje- og gassfelt mot energiprisene i et scenario hvor 1,5-gradersmålet nås, men opposisjonen er ikke fornøyd med at oljeletingen fortsetter. Rødt mener regjeringens plan er «klimafiendtlig».

Andre nestleder Sofie Marhaug (Rødt) i Stortingets energi- og miljøkomité.
Publisert: Publisert:

– Vi trenger en plan for oljeomstilling, ikke en plan for klimakatastrofe, som er det Aasland legger fram, sier Sofie Marhaug (Rødt) i Stortingets energi- og miljøkomité.

Hun mener at regjeringens tilleggsmelding om energi, som ble lagt frem fredag av olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), ikke er forankret i de globale klimamålene.

– Aasland vil fortsette den klimafiendtlige oljepolitikken med leting og elektrifisering, istedenfor å lytte til FNs klimapanel, IEA og Norges institusjon for menneskerettigheter, sier Marhaug.

IEA sa i en rapport i fjor at hvis verden investerer nok i fornybar energi, så trengs det ingen nye olje- og gassfelt etter 2022. En viktig forutsetning for dette var imidlertid at investeringene i rene energikilder mangedobles, men ifølge IEA ligger verden etter skjema.

– Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov, og usikkerheten legger opp til en volatil periode fremover, sa IEA-sjef Fatih Birol i høst.

Norsk olje- og gasseksport utgjorde en energimengde på om lag 2.200 terawattimer (TWh) i 2020. Til sammenligning bruker Norge årlig 140 TWh strøm. Norsk oljeproduksjon dekker rundt to prosent av globalt forbruk og gassproduksjonen rundt tre prosent av globalt forbruk, ifølge regjeringens tilleggsmelding.

IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

Vil stressteste olje- og gassfelt

I tilleggsmeldingen kommer det blant annet frem at regjeringen ber olje- og gassbransjen ta i bruk en stresstest for å se nærmere på klimarisiko.

Stresstesten skal måle lønnsomheten av et felt i scenarioer hvor 1,5-gradersmålet nås.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har tidligere anslått oljeprisen i et nullutslippsscenario til 35 dollar fatet i 2030, 28 dollar fatet i 2040 og 24 dollar fatet i 2050.

Natur og Ungdom mener stresstesten er et skritt i riktig retning.

– Det er bra at regjeringen nå vil begynne med stresstesting av nye oljefelt og at det skal skje i et 1,5-gradersscenario, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Regjeringen må nå også være klokkeklar på at oljeselskapene ikke lenger kan planlegge investeringer med en oljepris basert på at verden ikke når klimamålene, som den gjør i dag, sier hun videre.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.
IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Vil fortsette oljeletingen

Terje Aasland vil fortsete å lete etter olje og gass, og fremhever Norges rolle som stabil olje- og gassleverandør til Europa. Særlig nå som mange europeiske land ønsker å redusere sin avhengighet av energiimport fra Russland.

– Vi ønsker å legge til rette for at norsk kontinentalsokkel fortsatt skal være stabil, og en langsiktig leverandør av olje og gass til Europa, sier Aasland.

Han fastholder også oljebransjens mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030. Dette vil kreve store mengder kraft fra land for å elektrifisere sokkelen, noe som er omstridt. Men Aasland mener det er nødvendig.

– Det viktigste tiltaket for å kutte utslipp er jo elektrifisering, men vi må gjøre det på en måte som ikke skyver kraftforedlende industri ut av landet, sier han.

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

– Farlig og radikal

Naturvernforbundet mener regjeringen skjerpede klimakrav til oljeselskapene er et lyspunkt i tilleggsmeldingen.

– Dersom selskapene ikke kan dokumentere at utbyggingen er i tråd med 1,5-gradersmålet, forventer vi at staten nå vil stanse prosjektet, i tråd med sine forpliktelser, sier leder Truls Gulowsen.

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Samtidig mener han at regjeringen velger å overse FNs klimarapporter, som sier at verden allerede har funnet mer olje og gass enn naturen tåler.

– Regjeringens oljepolitikk er farlig og radikal når de lukker øyne og ører for budskapet fra FNs klimapanel og fortsetter oljeletingen, sier Gulowsen.

– Det eneste ansvarlige er å stanse leting etter mer olje og gass, og starte utfasingen, sier han.

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

– Stø kurs for å koke kloden

Rasmus Hansson (MDG) sier at det ikke er plass til mer vindkraft på land, noe regjeringen mener trengs for å sikre nok kraft til å nå klimamålene. MDG sier at Norge heller bør satse stort på havvind og energisparing.

– Aasland har sovet i timen. Hvor var han på mandag da FNs generalsekretær sa at de som fortsetter å investere i oljeleting og produksjon er farlige radikalere? spør Hansson.

Rasmus Hansson (MDG).

Han viser til et utsagn fra FNs generalsekretær António Guterres nylig om at land som fortsetter å produsere fossilt brensel er de virkelig farlige radikale, ikke miljøaktivistene som vil stanse oljen.

– Denne energimeldingen burde svart på hvordan vi skal omstille oss til bærekraftig energi og den burde hatt nye visjoner om hvordan vi skal være med å løse energikrisen i Europa. Men vi fikk ingen tydelige svar, bare «mer av alt» og stø kurs mot fortsatt å koke kloden, sier Hansson.

Oljebransjen frykter omkamper om elektrifisering: – Det er ikke fornuftig

Bransjen er fornøyd

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er fornøyde med at regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken.

De ønsker også velkommen forslaget om stresstesting av finansiell klimarisiko.

– Olje- og gassnæringen gjør allerede grundige klimarisikoberegninger, sier direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass i en kommentar.

– Selskapene vurderer markedsmessig risiko knyttet til økende karbonpriser og lavere etterspørsel som vil føre til lavere priser på olje og gass for de enkelte prosjektene i forbindelse med investeringsbeslutninger, sier hun.

IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

Savner havvind-satsing

Blindheim påpeker at mange av feltene på norsk sokkel har svært kort nedbetalingstid.

– Det gjør at usikkerheten om fremtidens etterspørsel som følge av klimatiltak vil ha liten betydning for om feltene er lønnsomme å bygge ut nå, sier hun.

Norsk olje og gass er også fornøyd med at elektrifisering av sokkelen fortsatt vil være det viktigste tiltaket for å kutte utslipp.

Organisasjonen har vært bekymret for motstanden mot elektrifiseringen av sokkelen, som er et sentralt virkemiddel for å kutte bransjens utslipp.

Norsk olje og gass savner imidlertid enda sterkere satsing på havvind.

Publisert: