Sterkeste krone mot euro siden juli 2019

Kronen styrker seg i takt med høyere oljepris og forsiktig optimisme på børsene. Kronen er vinner i den internasjonale energikrisen, sier sjeføkonom.

KRONEKURSEN styrker seg ytterligere, og har i løpet av de siste månedene kommet godt og vel tilbake til nivåene før pandemien.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Kronen styrker seg mot både dollar og euro samtidig med høyere oljepris og forsiktig optimisme i aksjemarkedene.

En euro koster nå 9,78 kroner, det billigste siden juli 2019, og nær 40 øre mindre enn før Norges Bank hevet renten i september.

Mens kronen har styrket seg betydelig mot euro de siste månedene, har den ikke hentet like mye på dollaren.

Det siste døgnet har kronen likevel styrket seg rundt 0,6–0,8 prosent mot begge valutaer, slik at dollaren koster 8,42 kroner, det laveste siden juni i år.

Kronen har også styrket seg mot en rekke andre valutaer, og er på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer siden tidlig i mai, målt etter den importveide indeksen I44. Det er denne indeksen rentekomiteen i Norges Bank ser på når den setter renten.

Styrkes kronen for mye, kan det isolert sett bremse renteoppgangen.

Sjeføkonom i Nordkinn Asset Management Bjørn Roger Wilhelmsen tror ikke kronen vil styrke seg mye mer på kort sikt.

Internasjonal energikrise støtter kronen

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management påpeker at fokus i valutamarkedet er skiftende og kan være temaorientert.

– Akkurat nå er det den globale energikrisen som driver markedet, sier han til E24.

Oljeprisen har denne uken steget til over 84 dollar per fat, det høyeste nivået siden høsten 2018.

Det er altså ikke bare her i Norge man har merket høyere strømpriser. Både i USA og Europa er prisene på energi et hett tema.

– Det har plutselig blitt et tema som er viktig for investorer overalt, og de ser etter hvilke land eller valutaer som tjener på det, og da er norske kroner en vinner, i likhet med andre store eksportører av olje og gass.

Wilhelmsen viser også til at Oslo Børs har gått relativt bra i høst, sammenlignet med børser i USA og Europa.

– Energikrisen har blitt et tema som mange over hele verden er opptatt av, og det tror jeg er den viktigste driveren av kronekursen nå i høst, sier han.

Kroner mot euro

Rentehopp bidrar også

Energikrisen kommer på toppen av gjenåpningen etter pandemien, med økende etterspørsel etter det meste, inkludert energi.

I tillegg var Norges Bank blant de første i verden til å heve renten i september, og har også varslet nytt rentehopp i desember.

– Det er mindre viktig enn energikrisen, men drar i samme retning. Summerer du alt dette, så får du sterkere krone, sier Wilhelmsen.

Han tror imidlertid det meste kan være tatt ut nå, og venter ikke at kronen styrker seg noe særlig mer på kort sikt.

– Krisen er ikke nødvendigvis over, den kan bli verre med enda høyere olje- og gasspriser, men personlig tror jeg mesteparten av kronebevegelsen nå er tatt ut i det korte bildet.

– Men den kan fortsette på nyåret, for plutselig kan renteforskjellen mellom Norge og andre land bli ganske stor, tilføyer han.

På mellomlang sikt, rundt ett år fram i tid, ser Wilhelmsen derfor potensial for enda sterkere krone.

I eurosonen, som inkluderer noen av Norges største handelspartnere, er renten fortsatt i minus, og det er ikke ventet rentehevinger de nærmeste årene. Sverige har varslet nullrente til langt ut i 2024.

Publisert: