Fire av fem kommer tilbake i jobb etter kreft

I sin avhandling fra 2009 anslår forsker Astri Syse at 80 prosent av norske kreftoverlevende er i arbeid, sammenlignet med 90 prosent av befolkningen i tilsvarende aldersgrupper.