Yngre ansatte er mindre lojale

– De ulike generasjonene kan ha ulike jobbverdier, men det kan også være slik at yngre ansatte generelt er mer uavhengig og mindre lojale.