3 av 5 ledere ignorerer de ansatte

Nærmere 70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser, viser en undersøkelse.

Publisert: Publisert:

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. Foto: Pressenytt

  • Marthe Synnøve Johannessen

TIPS OSS PÅ: jobbogutdanning@aftenbladet.no

– Det kan få økonomiske konsekvenser for bedriftene, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011 som avdekker at tillitsvalgte i norske bedrifter ofte føler seg overhørt av ledelsen. Undersøkelsen er utført av De Facto på oppdrag fra ledelsesorganisasjonen Lederne, og handler om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.

Dårligere økonomiske resultater

Ifølge Brekke kan det være mange typer beslutninger de ansatte ikke blir invorvert i, for eksempel endringer av driftsform, som ifølge lov og avtaleverk skal involvere de ansatte.

– Ansatte som føler seg ignorert og tilsidesatt av ledelsen, kan gjerne ende opp som umotivert og negativ arbeidskraft, og i ytterste konsekvens kan slik dårlig motivasjon gi negative økonomiske resultater på lang sikt, mener Brekke.

Over halvparten av de spurte i årets Ledelsesbarometer, mener ledelsen i sin bedrift er mer autoritær enn tidligere.

– Mange ledere er mer opptatt av å legitimere handlingene overfor styret og bedriftens eiere, enn de ansatte. Hvis du som leder har en lite involverende holdning, oppleves gjerne dette som autoritært, sier Stein Stugu, rådgiver i De Facto kunnskapssenter.

Foretrekker involverte ledere

Brekke mener en autoritær ledelse kan føre til rekrutteringsutfordringer for mange bedrifter.

– I de yngre generasjonene er det mange med et individuelt basert selvbilde, og en autoritær lederstil bidrar ikke akkurat til å fremelske det, sier han. Brekke tror at mange av de beste unge hodene foretrekker involverende ledere.

– De fleste arbeidstakerne ønsker å bidra i bedriften, og få en følelse av å ha reell verdi. En ledelse som ikke lytter, er å drive organisasjon basert på et noe negativt menneskesyn, mener Brekke.

Publisert: