3 av 5 ledere ignorerer de ansatte

Nærmere 70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser, viser en undersøkelse.