• Fokus Bank har anket pensjonsstriden til Høyesterett.

Pensjonsstrid til Høyesterett

Fokus Bank får pensjonsdommen fra Frostating lagmannsrett behandlet i Høyesterett. De ansatte seiret over banken i lagmannsretten, men banken anket. Nå er det duket for endelig avgjørelse i vår høyeste domstol.