Vil konkurranseutsette Lånekassen

FpU ønsker at hver enkelt bank skal kunne bidra på samme måten som Lånekassen. Bedre for studenten, mener FpU-formann. – Hull i hodet, sier Kunnskapsdepartementet.