• Vossingen Nils T. Bjørke fikk som ventet fornyet tillit som leder av Norges Bondelag med 158 mot to blanke stemmer.

Bjørke gjenvalgt i Bondelaget

Nils T. Bjørke fra Hordaland er gjenvalgt for andre gang som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer.