• Jarle Aasland

2,5 søkere per studieplass på UiS

Universitetet i Stavanger har 11 prosent økning i antall søkere viser tall fra Samordna opptak. Totalt i Norge søkte 108.605 høyere utdanning innen 15. april. En økning på 5.3 prosent.