• Colourbox

Uførepensjon og AFP?

Kan jeg få uførepensjon dersom jeg går av med AFP?