• Det nye selskapet Tine SA blir eier av 44 meierier. Scanpix

Tine slår sammen meieriselskaper

Tines meieriselskaper slås sammen med morselskapet til ett selskap som får navnet Tine SA, har årsmøtet i Tine vedtatt.