• Da boreriggen som fant olje på Skrugardfeltet, «Polar Pioneer», nylig kom inn til Tromsø for service, ble den det synlige bevis på at oljealderen har nådd byen. Ole Magnus Rapp

Hele Nord-Norge seiler i medvind

Nord-Norge seiler i kraftig medvind. De fleste bransjer har kursen bratt oppover. En av de største utfordringene er å skaffe arbeidskraft.