• I den store Levekårsundersøkelsen (LKU) kommer det fram at forholdet mellom leder og ansatt på jobben er dårlig. Colourbox

Én av tre har dårlig forhold til sjefen

En av tre arbeidstagere opplever at det er dårlig forhold mellom ansatte og ledelse på sin arbeidsplass.