• Nå varsler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) full gjennomgåelse av norske institusjoners mobilavhengighet. Her fra pressekonferansen etter Telenor-kollapsen. Nordby Carl Martin/Aftenposten

Kan bli krise dersom Telenor-nettet faller ut igjen

Mobilkollapsen gjorde at tyverialarmer og alarmsentraler ble slått ut. Nå granskes norske institusjoners mobilavhengighet.