- Største og verste på 100 år

1043 milliarder av statens formue kan ha forvitret det siste året.