Portugal søker IMF om kriselån

Det internasjonale pengefondet (IMF) bekrefter at det har fått en søknad fra Portugal om kriselån.