Statsråder og Equinor-topper kalles inn til høring om Angola og USA

Til sammen ni tidligere og nåværende olje- og energiministre, konsernsjefer og styreledere i Equinor kalles inn til Stortinget for høring om tapene i USA, styringen av selskapet og overføringer til Angola.

Produksjonsskipet på Blokk 31 i Angola, et av feltene der Equinor er partner i det korrupsjonsherjede landet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Den 26. februar må en rekke tidligere og nåværende konsernsjefer og styreledere i Equinor, og olje- og energiministre, møte til høring i Stortinget, i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Høringen kommer til å handle om funnene fra Riksrevisjonens granskning av hvordan staten har fulgt opp Equinors utenlandssatsing – særlig i USA – og Equinors utbetalinger til Angola, som ble satt på dagsorden igjen av Aftenbladet/E24 høsten 2020.

Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier til Aftenbladet/E24 at vedtaket om å holde høring var enstemmig.

– Det vi først og fremst vil finne ut av er på hvilken måte Olje- og energidepartementet har fulgt opp intensjonene fra eierskapsmeldingen, og statens ambisjoner med eierskapet i Equinor, sier Andersen.

– Vi kommer til å ta utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport, men også se spesielt på spørsmålene om Angola, som hvordan korrupsjonsrisikoen ble vurdert i forberedelsesfasen, sporbarheten av pengene, og hvordan dette er fulgt opp av departementet, sier han.

Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Disse må svare

Kjernen i «Angola-saken», som også ble løftet fram av kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2016, er Equinors overføringer av til sammen 420 millioner kroner i finansiering til et angolansk forskningssenter som ennå ikke er bygget, og 291 millioner til udefinerte sosiale prosjekter som ikke er gjort rede for.

Ifølge Andersen blir følgende personer innkalt for å svare på spørsmål:

  • Tina Bru (H), olje- og energiminister.
  • Terje Søviknes (Frp), tidligere olje- og energiminister
  • Tord Lien (Frp), tidligere olje- og energiminister
  • Anders Opedal (konsernsjef i Equinor)
  • Eldar Sætre (tidligere konsernsjef i Equinor)
  • Helge Lund (tidligere konsernsjef i Equinor)
  • Jon Erik Reinhardsen (styreleder i Equinor)
  • Svein Rennemo (tidligere styreleder i Equinor)
  • Øystein Løseth (tidligere styreleder i Equinor)

I tillegg sier Andersen at der er aktuelt å kalle inn eksperter som kan bidra til å belyse korrupsjonsrisiko og samfunnsforhold i Angola.

Industriskandalen

Riksrevisjonens rapport, som er utgangspunktet for høringen, handler om hvordan Olje- og energidepartementet, som er største eier i Equinor, har fulgt opp selskapets virksomhet i utlandet. Granskingen tok til etter Dagens Næringslivs avsløringer om ukultur og gigantiske tap i Equinors virksomhet i USA.

Equinors tap i USA er ifølge en rapport fra PWC beregnet til 161 milliarder kroner fra 2007 og ut 2019, og er omtalt som Norges største industriskandale.

Da riksrevisor Per-Kristian Foss la fram rapporten før jul, fikk Olje- og energidepartementet kritikk, blant annet for å ha vært «for opptatt av oljeproduksjon og for lite opptatt av lønnsomhet».

Olje- og energiminister Tina Bru sa hun ikke kjente seg igjen i påstanden, men at departementet ville følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Les også

Medier: Equinors langvarige partner i Angola etterforskes for korrupsjon

«Luftslott» og ukjente partnere

Angola-saken var ikke en del av Riksrevisjonens gransking, men Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) sa før jul at komiteen gjenopptar Angola-saken og vil behandle den sammen med rapporten fra Riksrevisjonen.

Høsten 2020 har E24/Aftenbladet blant annet skrevet om:

Equinor har vist til at det er Sonangol som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektene Equinor har bidratt til, at selskapet har nulltoleranse for korrupsjon, og har understreket at all deres virksomhet skjer i tråd med relevant korrupsjonslovgivning.

Equinor har forklart at de forsøker å unngå skjult eierskap så langt det lar seg gjøre, og når det ikke er mulig, utviser de «særlig aktsomhet» for unngå interessekonflikter eller at noen får en utilbørlig fordel.

Les alle E24s saker om Equinor i Angola her.

Nåværende og tidligere konsernsjef, i Equinor Anders Opedal og Eldar Sætre, må begge møte i høring hos Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Har tatt selvkritikk

Equinors utbetalinger til Angola for forskningssenteret og til sosiale bidrag ble også tatt opp av kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2016. Da ble saken lagt bort etter flere runder med spørsmål og svar mellom komiteen og departementet.

Etter E24/Aftenbladets artikler høsten 2020 tok Equinor, ved daværende konsernsjef Eldar Sætre, for første gang selvkritikk i Angola-saken, og sa at selskapet i dag ikke ville gått inn i samme type kontrakt i dag, og at de nå tenker annerledes om skjult eierskap hos partnerselskap.

Olje- og energiminister Tina Bru har også uttalt at hun forventer at Equinor «gjør sitt ytterste» for å unngå å havne i en lignende situasjon igjen.

Bru har samtidig vært tydelig på at ansvaret for å følge opp utbetalingene til Angola og ettergå eierforhold hos partnere, ligger hos styret og ledelsen i Equinor – ikke hos departementet.

Hun har vist til at staten stiller tydelig krav til Equinor om arbeid med antikorrupsjon, og at dette følges opp i årlige møter om samfunnsansvar mellom departementet og Equinor.

Publisert: