Norges Bank varsler sannsynlig renteheving i september

Norges Bank beholder som ventet den rekordlave nullrenten, men sentralbanksjefen varsler at renten mest sannsynlig skal opp i september.

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte Norges Banks rentebeslutning torsdag formiddag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det har vært bred enighet blant ekspertene om at styringsrenten ikke røres etter dagens rentemøte. Samtidig har det har blitt knyttet spenning til når Norges Bank vil signalisere neste renteheving.

Styringsrenten har ligget på rekordlave null prosent siden mai i fjor.

I dagens melding gjentar Norges Bank at utsiktene og risikobildet fremdeles «tilsier en fortsatt ekspansiv pengepolitikk».

Norges Bank legger vekt på at den økonomiske aktiviteten har tatt seg opp etter det kraftige fallet på våren i fjor, og at tempoet i vaksineringen har økt utover våren i år.

«Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien, men aktiviteten i økonomien ser nå ut til å ta seg markert opp, og noe raskere enn tidligere anslått,» skriver sentralbanken.

Øker kapitalkravet til bankene

Usikkerhet rundt inflasjon

Norges Bank trekker også frem at den underliggende prisveksten, altså kjerneinflasjonen, nå er under målet på to prosent.

«Økt prisvekst og høyere inflasjonsforventninger internasjonalt bidrar til usikkerhet om prisutviklingen fremover,» skriver Norges Bank.

– Vi er oppmerksomme på dette, og det er et tema internasjonalt hos sentralbanker og i finansmarkedene, utdyper sentralbanksjefen på dagens pressekonferanse.

En sterkere krone kombinert med utsikter til moderat lønnsvekst tilsier imidlertid at den norske inflasjonen blir liggende under målet «de neste årene,» skriver sentralbanken. Men det er begrenset risiko for at inflasjonen blir for lav, så lenge kapasitetsutnyttelsen øker, understreker sentralbanken.

– Inflasjonstallene har kommet inn litt på nedsiden, og i likhet med vurderinger hos veldig mange andre sentralbanker, så mener vi at en del av tegnene til økt inflasjon må vi se forbi så lenge det er midlertidige ting, sier Olsen på pressekonferansen.

Rentekomitéen har i sin vurdering også lagt vekt på at lave renter reduserer faren for at arbeidsledigheten forblir høy, og at den hjelper inflasjonen tilbake mot målet.

I vurderingen har komiteen også tatt med seg at boligprisene har steget markant siden pandemien slo inn i fjor vår, men bemerker også at «veksten har avtatt noe den siste tiden».

En sterkere krone kombinert med utsikter til moderat lønnsvekst tilsier imidlertid at den norske inflasjonen blir liggende under målet «de neste årene,» skriver sentralbanken. Men det er begrenset risiko for at inflasjonen blir for lav, så lenge kapasitetsutnyttelsen øker, skriver Norges Bank.

Rentekomitéen har i sin vurdering også lagt vekt på at lave renter reduserer faren for at arbeidsledigheten forblir høy, og at den hjelper inflasjonen tilbake mot målet.

I vurderingen har komiteen også tatt med seg at boligprisene har steget markant siden pandemien slo inn i fjor vår, men bemerker også at «veksten har avtatt noe den siste tiden».

Ferske prognoser

Sammen med dagens rentebeslutning kommer også en fersk pengepolitisk rapport, med prognoser for økonomien og renten fremover.

Forrige gang Norges Bank kom med renteprognoser, så den for seg at styringsrenten «mest sannsynlig» vil bli satt opp i andre halvår dersom økonomien viser klare tegn til bedring.

Norges Bank venter lavere boligprisvekst

Siden har økonomer trukket frem høsten som et aktuelt tidspunkt, og flere har pekt på september.

Publisert: