Kværner justerer organisasjonen

Aker Kværner skal gjøre endringer i konsernmodellen. Endringene trer i kraft fra 1. januar neste år.