Storebrands 3. kvartal med minus 446 millioner

Storebrand fikk et konsernresultat på minus 446 millioner kroner i tredje kvartal. I konsernresultatet har man tatt med tilleggsavsetninger.