Politiet vil genteste fisk

Politiet samarbeider med Norsk institutt for naturforskning (NINA) i etterforskningen av påstander om at Grieg Seafood har gjort seg skyldig i miljøkriminelle forhold ved Øksna Bruk.