370 tidligere Braathens-ansatte vil ha tilbake rettigheter

Arbeidsrettssaken starter i Asker og Bærum tingrett mandag, og det er avsatt tre uker til rettstvisten. De ansattes advokater vil prosedere på at det ved SAS-Braathens-sammenslutningen skjedde en virksomhetsoverdragelse for funksjonærene, noe som betyr at en arbeidstaker for eksempel skal beholde sin lønnsansiennitet.