Planer for 100 milliarder

Disse store plattform-utbyggingene til en anslått totalverdi av mellom 92 og 104 milliarder kroner venter verftsindustrien de neste fem årene: