Sterkt utbyttevekst for aksjeeierne i 1999

For aksjonærer med eierskap i norske selskaper var 1999 et godt utbytteår. Til sammen betalte norske aksjeselskaper for dette året ut 68,6 milliarder kroner i utbytte en økning på 24,5 prosent fra året før.